Narzędzia komputerowe

 

Narzędzia komputerowe wspomagające ocenę zagrożeń hałasem infredźwiękowym w środowisku pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego, umożliwiające:

 

  • wyznaczenie równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową G, odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy i szacowanie ryzyka zawodowego dla pracowników młodocianych i kobiet w ciąży
 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także