Hałas infradźwiękowy
 

Witamy w dziale serwisu BEZPIECZNIEJ poświęconym zagrożeniom HAŁASEM INFRADŹWIĘKOWYM.

Prezentowane na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy, w szczególności: zagrożenia związane z hałasem infradźwiękowym i skutki narażenia na ten hałas dla organizmu człowieka, wymogi przepisów prawa odnoszących się do hałasu infradźwiękowego, źródła hałasu infradźwiękowego, zasady oceny narażenia na hałas infradźwiękowy wraz z przedstawieniem podstawowych wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy oraz najważniejsze zasady profilaktyki technicznej i organizacyjnej.

Uzupełnieniem materiałów merytorycznych są: słowniczek zawierający definicje podstawowych pojęć związanych hałasem infradźwiękowym, wykaz literatury uzupełniającej prezentowaną w dziale wiedzę oraz wykaz przepisów i norm odnoszących się do hałasu infradźwiękowego.Autorzy: dr inż. Leszek Morzyński

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2022 r.