Literatura uzupełniająca
 
HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY- LITERATURA  UZUPEŁNIAJĄCA

Artykuły 
 
Mikulski W., Izolacyjność akustyczna obudów w zakresie częstotliwości 5-50 kHz, Materiały XLVII Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 25.02 – 01.03  2019 r. 
 
Mikulski W., The effect of the application sound-absorbing material inside enclosure on the sound insulation of enclosure in the frequency range 10-40kHz, Proc. of 18th Interanational Conference Noise Control'19, Poland, Janów Podlaski, 26-29 May 2019 r.
 
Pleban D., Radosz J., Smagowska B., Hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy – metoda pomiaru, ocena ryzyka zawodowego  zalecenia profilaktyki, Materiały XLVII Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 25.02 – 01.03  2019 r. 
 
Radosz J., Pleban D., Ultrasonic noise measurements in the work environment, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 144, Issue 4, 2018, pp. 2532-2538.
 
Pleban D., Radosz J., Smagowska B., Metoda pomiaru hałasu ultradźwiękowego do oceny narażenia, Materiały XLVI Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 26.02 – 02.03  2018 r. 
 
Mikulski W., Laboratoryjne źródło dźwięku w zakresie częstotliwości 8-50 kHz, Materiały XLVI Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 26.02 – 02.03  2018 r. 
 
Mikulski W., Metoda określania poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu w zakresie częstotliwości powyżej 10 kHz, Materiały XLV Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 27.02 – 03.03  2017 r. 
 
Smagowska B., Zagrożenie hałasem o częstotliwości 10-40 kHz na stanowiskach pracy przy produkcji szyb samochodowych, Materiały XLIV Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 29.02 – 04.03  2016 r. 
 
Śliwiński A., On the Noise Hazard Assessment within the Intermediate Range of the High Audible and the Low Ultrasonic Frequencies. Archives of Acoustics, 41, No. 2, 2016, pp. 331-338.
 
Radosz, J., Procedura pomiarowa hałasu ultradźwiękowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 4(86), 2015, str. 169-190.
 
Smagowska B., Badania wpływu hałasu ultradźwiękowego na człowieka,  Materiały XLIII Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice – Szczyrk, 02.03 – 06.03 2015 r. 
 
Radosz J., Uncertainty due to instrumentation for sound pressure level measurement in high frequency range, Noise Control Eng. J., 62, 4, 2014, pp. 186–195.
 
Pleban D., Method of testing of sound absorption properties of materials intended for ultrasonic noise protection, Archives of Acoustics, vol. 38, No. 2, 2013, pp. 191–195
 
Smagowska B., Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Efects of action of ultrasonic noise on the human body – a bibliographic review, JOSE, Vol.19, No.2, 2013, pp.195-202.
 
Mikulski W., Method of Determining the Sound Absorbing Coefficient of Materials within the Frequency Range of 5 000-50 000 Hz in a Test Chamber of a Volume of about 2 m3, Archives Of Acoustics, Vol.: 38 (2), 2013, pp. 177–183.
 
Śliwiński A., Assessment of ultrasonic noise hazard in work places environment, Archives of Acoustics 38, 2013, pp. 243–252.
 
Smagowska B., Ultrasonic noise sources in the work environment. Archives of Acoustics Vol.38, No. 2, 2013, pp. 169-176.
 
Pawlaczyk-Łuszczynska M., Dudarewicz A., Śliwińska-Kowalska M.,  Źródła ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy – ocena wybranych urządzeń, Medycyna Pracy 2007 (58),  2007, str.105–116.
 
Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Śliwińska-Kowalska M., Augustyńska D., Kameduła M., Hałas ultradźwiękowy. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2(28), str. 55-88.
 
Książki i broszury
 
Pleban D., Smagowska B., Radosz J., Hałas ultradźwiękowy w inżynierii środowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2020
 
 
Młyński R., Kozłowski E., Stosowanie indywidualnych ochron słuchu w przypadku hałasu o częstotliwościach słyszalnych powyżej 8 kHz, CIOP-PIB, Warszawa, 2016.
 
Śliwiński A., Ultradźwięki i ich zastosowania, Wydawnictwa Naukowe Techniczne, 2001.
 
Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, wydanie drugie poprawione i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa, 2001.

Lipowczan A., Podstawy pomiarów hałasu, wydanie pierwsze, Główny Instytut Górnictwa, Katowice-Warszawa, 1987.