Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia
 
ŻRÓDŁA EKSPOZYCJI NA HAŁAS ULTREDŹWIĘKOWY W ŚRODOWISKU PRACY I ŻYCIA
 
 
Źródła hałasu ultradźwiękowego można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
  • technologiczne, czyli źródła, w których ultradźwięki wytwarzane są celowo do realizacji procesów technologicznych,
  • nietechnologiczne, w przypadku których ultradźwięki niskich częstotliwości powstają jako niezamierzony i niepożądany efekt procesu technologicznego.

W technologicznych źródłach hałasu ultradźwiękowego hałas ten jest najczęściej emitowany w wąskich pasmach częstotliwości związanych z częstotliwości znamionową pracy urządzenia ultradźwiękowego (z przedziału 18-40 kHz). Źródła te  charakteryzują się również znaczną mocą akustyczną. Najważniejszymi z technologicznych źródeł hałasu ultradźwiękowego są:
  • myjki (płuczki) ultradźwiękowe - stanowią one ok. 2/3 wszystkich technologicznych urządzeń ultradźwiękowych i są stosowane do czyszczenia części i podzespołów (poziomy ciśnienia akustycznego składowych ultradźwiękowych dla tych urządzeń dochodzą do 130 dB),
  • zgrzewarki ultradźwiękowe - stosowane do ultradźwiękowego zgrzewania metali i tworzyw sztucznych, stanowią źródła hałasu o najwyższych poziomach ciśnienia akustycznego (do 140dB) i dodatkowo często charakter ich pracy jest impulsowy/udarowy,
  • drążarki ultradźwiękowe, służące do wytwarzania zagłębień i otworów w różnego rodzaju materiałach (poziomy ciśnienia akustycznego w zakresie 90 - 120 dB).
Z pozostałych technologicznych urządzeń ultradźwiękowych można wymienić: urządzenia do obróbki tkanin, skalery dentystyczne, noże ultradźwiękowe i inne.
 
Do nietechnologicznych źródeł hałasu ultradźwiękowego zalicza się między innymi:
  • maszyny i narzędzia do obróbki metali i drewna (wysokoobrotowe) takie jak frezarki, szlifierki, piły tarczowe
  • maszyny i narzędzia ze sprężonym powietrzem (narzędzie pneumatyczne, maszyny włókiennicze)
  • maszyny i urządzenia do cięcia - plazmą lub palnikiem acetylenowo-tlenowym
Szersze omówienie i dane dotyczące nietechnologicznych źródeł hałasu ultradźwiękowego można znaleźć w materiałach i bazie danych autorstwa B. Smagowskiej.
 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także