Wykaz norm

 

PN-Z-01339:2020-12  Hałas ultradźwiękowy - Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów w środowisku pracy

 

PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka – Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas - Metoda techniczna.

 

PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

 

PN-EN 458: 2016. Ochronniki słuchu. Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej. Dokument przewodni.

 

PN-EN 61672-1:2014-03 Elektroakustyka - Mierniki poziomu dźwięku - Część 1: Wymagania

 

PN-EN 61260-1:2015-01 Elektroakustyka - Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy - Część 1: Wymagania