Narzędzia komputerowe
 

 

Narzędzia komputerowe wspomagające ocenę zagrożeń mikroklimatem w środowisku pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego

 

Przykładowe narzędzie internetowe (zewnętrzne) do obliczania wskaźnika IREQ zgodnie z normą ISO 11079

http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/IREQ2009ver4_2.html

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także