Profilaktyka

 

OGÓLNE ZASADY REDUKCJI OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO PRACOWNIKÓW W MIKROKLIMACIE GORĄCYM

 

W celu redukcji obciążenia cieplnego w środowisku gorącym, należy tym samym dążyć do wyrównania bilansu cieplnego (dążyć do S = 0 ). Stan ten można osiągnąć poprzez m.in. zmniejszenie ilości ciepła produkowanego przez organizm (np. zmniejszenie ciężkości pracy), zmniejszenie izolacyjności cieplnej odzieży (usprawnienie wymiany ciepła z otoczeniem) oraz zwiększenie ilości ciepła odbieranego z ciała człowieka przez środowisko zewnętrzne (np. zwiększenie przepływu powietrza).

 

 

BEZPIECZNIEJ_NE_Mikroklimat_profilaktyka_gorace_2017

 

Rys. 1. Ogólne zasady redukcji obciążenia cieplnego w mikroklimacie gorącym

 

 

Aby załagodzić wpływ środowiska gorącego na organizm człowieka należy pamiętać również o odpowiednim nawadnianiu organizmu, uzupełnianiu niedoborów wodno-elektrolitowych spowodowanych intensywnym poceniem. Przed rozpoczęciem pracy w środowisku gorącym pracownicy powinni przejść wstępne badania stanu zdrowia, a także być aklimatyzowani w warunkach odpowiadających warunkom panującym na stanowisku pracy. Zalecana jest także częsta wymiana odzieży roboczej, stosowanie jasnych lekkich okryć. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia pracowników, zaleca się by praca w środowisku gorącym wykonywana była w zespołach min. 2 osobowych (m.in. w celu zapewnienia wzajemnej obserwacji). Należałoby również stosować takie procesy produkcyjne, maszyny i urządzenia, które nie emitujących lub emitujących małe ilości ciepła. Zaleca się także izolowanie urządzeń będących źródłem ciepła - umieszczać je w oddzielne pomieszczeniach lub lokalizować je na zewnątrz budynku.

 

 

OGÓLNE ZASADY REDUKCJI OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO PRACOWNIKÓW W MIKROKLIMACIE ZIMNYM

 

BEZPIECZNIEJ_NE_Mikroklimat_profilaktyka_zimne_2017

 

Rys. 2. Ogólne zasady redukcji obciążenia cieplnego w mikroklimacie zimnym

 

 

W celu redukcji obciążenia cieplnego w środowisku zimnym, należy tym samym dążyć do wyrównania bilansu cieplnego (dążyć do S = 0 ). Stan ten można osiągnąć poprzez m.in. zwiększenie ilości ciepła produkowanego przez organizm, zwiększenie izolacyjności cieplnej odzieży oraz zmniejszenie ilości ciepła odbieranego z ciała człowieka przez środowisko zewnętrzne (np. zmniejszenie przepływu powietrza).

 

Aby załagodzić wpływ środowiska gorącego na organizm człowieka należy umożliwić pracownikom dostępu do napojów rozgrzewających (z wyjątkiem płynów z dodatkiem kofeiny) oraz gorących i wysokokalorycznych potraw. Zaleca się częste zmiany zapoconej odzieży z uwagi na obniżenie jej parametrów izolacyjności cieplnej. Zastosowana odzież do pracy w mikroklimacie zimnym powinna posiadać izolacyjność termiczną równą wartości wskaźnika IREQ określonego dla rzeczywistych warunków pracy, tj. uwzględniającą warunki termiczne środowiska oraz intensywność wykonywanych czynności (wydatek energetyczny). W temperaturze powietrza niższej niż -1oC pracownicy powinni stosować rękawice ochronne, które zapobiegają odmrożeniom, ale jednocześnie zapewniają odpowiednią sprawność. W przypadku pracy na zewnątrz budynków pracownicy muszą być wyposażeni w okulary chroniące przed śniegiem lub gradem.

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także