Wykaz norm

 

PN-N-08017 Ergonomia - Środowiska gorące - Analityczne określanie i interpretacja stresu cieplnego w warunkach stosowania odzieży ochronnej na podstawie obliczania ilości potu

 

PN-EN ISO 7243:2018-01 Ergonomia środowiska termicznego -- Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT

 

PN-EN 342 Odzież ochronna - Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem

 

PN-EN ISO 10551 Ergonomia środowiska termicznego - Ocena wpływu środowiska termicznego z zastosowaniem skal osądu subiektywnego

 

PN-EN ISO 11079 Ergonomia środowiska termicznego. Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego

 

PN-EN ISO 12894 Ergonomia środowiska termicznego - Opieka medyczna nad ludźmi eksponowanymi na ekstremalne środowiska gorące i zimne

 

PN-EN ISO 13731 Ergonomia środowiska termicznego – Słownictwo i symbole

 

PN-EN ISO 15265 Ergonomia środowiska termicznego - Strategia oceny ryzyka w celu zapobiegania stresowi lub brakowi komfortu podczas pracy w warunkach cieplnych

 

PN-EN ISO 15831 Odzież - Właściwości fizjologiczne - Pomiar izolacyjności cieplnej z zastosowaniem manekina termicznego

 

PN-EN ISO 7726 Ergonomia środowiska termicznego – Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych

 

PN-EN ISO 7730 Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego

 

PN-EN ISO 7933 Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego

 

PN-EN ISO 8996 Ergonomia środowiska termicznego - Określanie tempa metabolizmu

 

PN-EN ISO 9886 Ergonomia - Ocena obciążenia termicznego na podstawie pomiarów fizjologicznych

 

PN-EN ISO 9920 Ergonomia środowiska termicznego - Ocena izolacyjności cieplnej i oporu parowania zestawu odzieżowego

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także