Artykuły

 

 • Marszałek A.: Wskaźnik WBGT – zalety i źródła nieścisłości związane z jego zastosowaniem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 4, s. 22-24
 • Marszałek A.: Charakterystyka kompleksowej metody oceny zagrożeń w środowisku termicznym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 7(526), s. 12-15
 • Młynarczyk M.: Wymagania i zalecenia w zakresie parametrów mikroklimatu oraz poczucia komfortu i oceny obciążenia cieplnego osób niepełnosprawnych w pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 10-13
 • Łastowiecka-Moras E.: Praca w środowisku zimnym jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 4-7
 • Marszałek A., Bartkowiak G. : Odzież ochronna do pracy w zimnym środowisku – zasady projektowania i doboru , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 8-12
 • Sobolewski A. : Dobór odzieży ochronnej do przebywania i pracy w środowisku zimnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 8 (503) , s. 26-30
 • Sobolewski A. : Zasady merytoryczne obliczania wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży IREQ (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 16-19
 • Bartkowiak G., Marszałek A., Dąbrowska A. : Obciążenie cieplne pracowników w gorącym środowisku pracy i sposoby jego redukcji , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 28-32
 • Marszałek A. : Zagrożenie zimnym środowiskiem w aspekcie wieku pracownika i parametrów odzieży ciepłochronnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 8 (491) , s. 20-23
 • Bogdan A. : Ocena lokalnego dyskomfortu cieplnego w pomieszczeniach biurowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 24-26
 • Bogdan A. : Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie stresu cieplnego w pomieszczeniach zamkniętych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3 (474) , s. 7-10
 • Marszałek A. : Zimne środowisko - sposoby zabezpieczenia organizmu człowieka przed oddziaływaniem zimna , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 18-21
 • Sobolewski A., Zwolińska M. : O problemach związanych z oceną środowiska cieplnego za pomocą wskaźnika PMV , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 20-23
 • Bogdan A.: Metody oceny środowiska umiarkowanego cieplnie zgodnie z zapisem normy PN-EN ISO 7730:2006, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 93-100
 • Bogdan A. : Metoda oceny ryzyka zawodowego podczas pracy w środowisku zimnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9 (468) , s. 26-28
 • Bogdan A.: Metody oceny oddziaływania mikroklimatu zimnego na organizm człowieka, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 195-201
 • Bogdan A. : Ocena obciążenia termicznego podczas pracy na wybranych stanowiskach w piekarni , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456) , s. 10-12
 • Bogdan A. : Ocena środowiska zimnego - według PN-EN ISO 11079:2008 , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 2-5
 • Marszałek A. : Czynniki kształtujące tolerancję zimnego środowiska , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4 (451) , s. 13-15
 • Marszałek A. : Wpływ zimnego środowiska na organizm człowieka , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448) , s. 10-12
 • Bartkowiak G., Marszałek A. : Użytkowanie nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej - komfort pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 22-25
 • Chojnacka A., Sudoł-Szopińska I. : Komfort termiczny w pomieszczeniach biurowych w aspekcie norm , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6 (429) , s. 16-19
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A.: Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 16-19
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A. : Określanie warunków komfortu termicznego w pomieszczeniach za pomocą wskaźników PMV i PPD , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428) , s. 19-23
 • Marszałek A.: Fizjologiczne reakcje organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 3
 • Sudoł-Szopińska I., Łuczak A.: Wpływ temperatury środowiska zewnętrznego na sprawność działania człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 16-19
 • Sudoł-Szopińska I., Sobolewski A., Chojnacka A.: Ocena obciążenia termicznego pracowników za pomocą wskaźnika WBGT - aspekty praktyczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10, s. 16 - 20
 • Sudoł-Szopińska I., Sobolewski A., Młoźniak D., Konarska M.: Ocena niekorzystnego wpływu mikroklimatu - Centrum Badań Obciążeń Termicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 3
 • Marszałek A.: Osoby zatrudnione w środowisku gorącym - struktura wiekowa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także