KIERUNKI I FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ KAMPANII

 

 

Główne kierunki działań ogólnopolskiej kampanii społecznej „STRES CYFROWY”:

  1. Popularyzowanie wiedzy o negatywnych skutkach stresu wynikającego z braku równowagi cyfrowej w czasie pracy i po pracy oraz o sposobach radzenia sobie z nim.

  2. Promowanie wśród pracowników programów i działań mających na celu poprawę dobrostanu psychofizycznego poprzez zapewnienie równowagi cyfrowej w czasie pracy i po pracy.

  3. Zachęcanie pracowników do aktywnego uczestnictwa w programach promujących zdrowy styl życia i dobre samopoczucie w miejscu pracy.

 

    Jan Trojan - edycja "Komputerowy świat"
                               2014

 

Proponowane formy realizacji działań kampanii:

  1. Konferencje i seminaria (w tym wideospotkania) dla przedstawicieli przedsiębiorstw, służące wymianie dobrych praktyk z zakresu promowania zdrowia i dobrego samopoczucia w miejscu pracy, w szczególności sposobów radzenia sobie ze stresem wynikającym z braku równowagi cyfrowej w czasie pracy i po pracy.

  2. Upowszechnianie w mediach i w przestrzeni publicznej tematyki kampanii i jej materiałów (ulotki kampanii, film animowany zamieszczony na platformie You Tube, informacje nt. kampanii na stronie internetowej CIOP-PIB, na Facebook’u instytutu, płatne i bezpłatne artykuły w mediach tradycyjnych i elektronicznych).

  3. Warsztaty i spotkania on-line dla przedstawicieli przedsiębiorstw, służące budowaniu kultury organizacyjnej przyjaznej pracy zdalnej.

 

Adresaci kampanii:

  • Pracownicy
  • Osoby zajmujące się za tematyką bezpieczeństwa oraz zdrowia w pracy
  • Przedstawiciele działów HR, CSR, komunikacji wewnętrznej oraz promocji zdrowia w przedsiębiorstwach
  • Pracodawcy i organizacje pracodawców
 
  AKTUALNOŚCI  KAMPANII

 

RELACJE FILMOWE z webinariów poświęconych tematyce prewencji stresu cyfrowego:
1) z dnia 20.10.2021 r.
2) z dnia 22.10.2021 r.

 

Konferencja pt. "STRES CYFROWY"
29 września 2021 r. (relacja filmowa i prezentacje prelegentów)

 

Od września b.r. ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. „Stres cyfrowy” dotycząca prewencji stresu cyfrowego i zachowania równowagi cyfrowej w pracy i po pracy.

wrzesień – grudzień 2021r.

 

Łukasz Mesjasz - edycja "Przemysł 4.0" 2021