Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Wykaz Projektów
Streszczenie

Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego

Streszczenie projektu:

 

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

„Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego”

 

 

Dofinasowanie:  

6 438 300 zł   

Całkowita wartość:  

6 438 300 zł  

Termin realizacji:  

1.01.2021– 31.12.2021

 

W roku 2021 Instytut uzyskał subwencję ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.

 Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021