Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Wykaz Projektów
Streszczenie

Inteligentne, zindywidualizowane i przystosowane rozwiązania teleinformatyczne na rzecz aktywnego, zdrowego i wydajnego starzenia się przy jednoczesnej poprawie zdolności do pracy

Streszczenie projektu:

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Przedsięwzięcie „Premia na Horyzoncie 2”

 

Inteligentne, zindywidualizowane i przystosowane rozwiązania teleinformatyczne na rzecz aktywnego, zdrowego i wydajnego starzenia się przy jednoczesnej poprawie zdolności do pracy”

 

Dofinasowanie: 

133 576 zł

Całkowita wartość:  

133 576 zł

Termin realizacji: 

05.02.2020 - 31.12.2023

 

Opis projektu:

 

W związku z realizacją projektu „Inteligentne, zindywidualizowane i przystosowane rozwiązania teleinformatyczne na rzecz aktywnego, zdrowego i wydajnego starzenia się przy jednoczesnej poprawie zdolności do pracy” (Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability - Ageing@Work). Instytut otrzymał środki finansowe przeznaczone na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń na podstawie umowy nr 458961/PnH2/2020 z dnia 05.02.2020 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a
CIOP-PIB. Umowa określa warunki realizacji, finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”.

Celem projektu Ageing@Work jest opracowanie, opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT), spersonalizowanego systemu wsparcia pracowników 50+ w zakresie dostosowywania środowiska pracy do ich potrzeb oraz do elastycznego zarządzania zmieniającymi się potrzebami. Projekt Ageing@Work koncentruje się na wsparciu starzejących się pracowników w domu
i w pracy, tak aby mogli dłużej aktywnie angażować się w życie zawodowe. W tym celu opracowane będą spersonalizowane wirtualne narzędzia ICT, bazujące na zaawansowanych technologiach AI, VR i AR, ułatwiające stworzenie zoptymalizowanej ergonomii miejsca pracy, planowanie zadań, zwiększenie elastyczności organizacji pracy oraz przyczyniających się do wzmacniania motywacji do pracy, również zdalnej. Koordynatorem projektu jest grecki instytut Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis, a konsorcjum składa się z 13 partnerów z 7 krajów UE i 1 partnera z Wielkiej Brytanii.Okres realizacji: 05.02.2020 – 31.12.2023