PODSUMOWANIE

 

Obecna sytuacja epidemiologiczna zmusza pracodawców do podjęcia dodatkowych działań, mających na celu zarówno ochronę zdrowia swoich pracowników, jak i utrzymanie działalności. W związku z tym zaleca się, aby pracodawcy przeprowadzili aktualizację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowali odpowiednio dobrane do rodzaju zagrożeń środki ochronne systemowe, techniczne, organizacyjne oraz środki ochrony indywidualnej. Wprowadzając środki ochronne należy zawsze brać pod uwagę najnowsze komunikaty i zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz GIS, które uwzględniają aktualny stopnień zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w kraju.

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1]  Ministerstwo Zdrowia. Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 z dnia 26.03.2020r. [dostęp: 2020-03-28], https://www.gov.pl/web/zdrowie/tymczasowe-zalecenia-dla-pracodawcow-w-zwiazku-z-koronawirusem-sars-cov-2.

[2]  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor). Badanie ankietowe przeprowadzone przez 4P omnibus CAWI, w dniach 25-27 marca 2020 r. [dostęp: 202005-14], https://media.bik.pl/informacje-prasowe/att/1591258.

[3]  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320).

[4]  EU-OSHA. COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers. EU guidance for a safe return to the workplace. European Guides. [dostęp: 2020-05-14], https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view oraz OSHA. Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19. [dostęp: 2020-05-14], https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf oraz World Health Organization (WHO). Getting your workplace ready for COVID-19. 13 March 2020. [dostęp: 2020-04-26]
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf.

[5]  Wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla branż. [dostęp: 2020-05-10], https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz.

[6]  CDC. Resources for Businesses and Employers. [dostęp: 2020-05-19] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html.

[7]  BMAS. Bundesministerium fur Arbeit und SozialesSARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard. 16.04.2020. [dostęp: 2020-04-21], https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.html oraz Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Koronawirus informacje i zalecenia. [dostęp: 2020-05-10] https://www.gov.pl/ web/koronawirus

[8]  van Doremalen N., Bushmaker T., Morris D.H. et al. Aerosol and Surface Stability of SARS- CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 2020: NEJMc2004973.

[9]  Liu Y., Li T., Deng Y. et al. Stability of SARS-CoV-2 on environmental surfaces and in human excreta. doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.07.20094805

[10]  Wolska A., Pawlak A. CIOP-PlB. Komunikat nr 3, 19 marca 2020 r. Zmniejszenie zagrożenia COVID-19 przez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego. [dostęp: 2020-05-14], https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89579/202003206928&Covid-PR0MIENI0WANIE-UV-Komunikat-3.pdf.

[11]  CIOP-PIB. Komunikat nr 2. Zasady postępowania z instalacjami wentylacyjnymi w pomieszczeniach podczas zagrożenia koronawirusem. 19 marca 20204. [dostęp: 2020-05-19], https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89578/202003206644&COVID-instalacje-wentylacyjne-Komunikat-2.pdf.

[12]  CIOP-PIB. Instrukcje: Zasady prawidłowego dopasowania półmasek filtrujących. Zasady prawidłowego dopasowania rękawic ochronnych. Zasady zakładania i zdejmowania kombinezonu ochronnego [dostęp: 2020-05-19] https://www.ciop.pl

[13]  Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2020 poz. 568.

[14]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. 2012, poz. 40) oraz Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1239).