ZALETY PRACY MOBILNEJ WYKONYWANEJ PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII ICT

 

Aktualna sytuacja, w której coraz więcej pracowników korzysta z ICT w pracy mobilnej wydaje się wpływać zarówno na zmiany w sposobie organizacji pracy, jak i na zróżnicowanie czasu jej wykonywania. Pracownicy wybierają taką formę pracy ze względu na napięte terminy lub gdy wymagany jest wysoki poziom koncentracji, ponieważ w porównaniu z pracą w biurze, w pracy mobilnej występuje mniej sytuacji mogących rozpraszać uwagę, a poza tym zaoszczędza się w ten sposób czas, ze względu na brak konieczności dojazdu do pracy [8]. Pracodawcy zaś chętniej zlecają tego typu pracę, aby obniżyć koszty, m.in. poprzez zmniejszenie przestrzeni biurowej.

Dla pracowników czasowa i przestrzenna elastyczność wykonywania zadań niezależnie od lokalizacji pozwala na zmianę regularnych harmonogramów pracy, w tym wykonywanie jej poza „normalnymi" godzinami. Taka elastyczność czasowa i przestrzenna daje możliwość lepszej synchronizacji planów i zobowiązań zawodowych i pozazawodowych, co często okazuje się bardzo istotne w utrzymywaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym [2], w tym w przeciwdziałaniu poczuciu izolacji społecznej (np. poprzez umożliwienie pracownikom opuszczenia domu przy jednoczesnym dostępie do komunikacji związanej z pracą) [2,9]. Nie dotyczy to jednak izolacji zawodowej, a nawet jeśli chodzi o przeciwdziałanie izolacji społecznej, sprawa nie jest tak jednoznaczna - o czym w dalszej części artykułu.

Stosowanie nowych technologii w pracy, umożliwiające szybsze pozyskiwanie informacji i/lub wykonywanie wielu zadań jednocześnie, oraz sposób organizowania pracy mobilnej mają pozytywny wpływ zarówno na efektywność pracownika, jak i całej firmy [2]. Ponadto wyniki badań przytoczonych w omawianym raporcie wskazują, że elastyczność i autonomia telepracowników odgrywają pozytywną rolę w poprawianiu wydajności z dwóch powodów. Po pierwsze, mają oni mniej przerw niż pracownicy biurowi, a po drugie poświęcają na pracę więcej czasu [2]. Inne badania wskazują, że charakter pracy mobilnej może ogólnie poprawić wydajność, wspierając innowacyjne zachowania pracowników. Z badań tych wynika, że chociaż przeciętne, indywidualne wyniki wydajności pracowników mobilnych są podobne do wydajności innych osób, ci pierwsi wykazują wyższy poziom innowacyjności w pracy [2]. Może to sugerować, że większy nadzór nad pracownikami (monitorowanie lub kontrolowanie) nie sprzyja pojawianiu się innowacyjnych zachowań.