WZORY UŻYTKOWE ZŁOŻONE

 

 

złożone do UP wnioski o udzielenie praw ochronnych na wzory użytkowe

 

Nr zgłoszenia

rok złożenia w UP

tematyka / tytuł

W.128975

2020

dot. sygnalizacji zagrożeń

W.128932

2020

dot. odzieży ochronnej

W.128784

2019

dot. odzieży ochronnej

W.128761

2019

dot. odzieży ochronnej

W.127975

2019

Wkładka do obuwia ochronnego

W.127972

2019

Półmaska filtracyjna do ochrony przed szkodliwymi aerozolami

W 127804

2018

Ogrzewana rękawica do zastosowań zawodowych i pozazawodowych

W 126888

2017

Miernik modułowy

W 122674

2013

Półmaska ochronna