Informacje o projekcie

 

 

Projekt Budowanie rozpoznawalności CIOP-PIB na rynku międzynarodowym, jako jednostki naukowej działającej w zakresie inżynierii środowiska jest realizowany w ramach programu Promocja Zagraniczna finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w latach 2019-2020.

Projekt ma na celu zwiększanie i podtrzymywanie rozpoznawalności CIOP-PIB jako polskiej instytucji naukowej oraz upowszechnianie polskich osiągnięć związanych z ergonomią i bezpieczeństwem pracowników w zagranicznych środowiskach naukowych.


Ponadto projekt ma na celu zachęcenie instytucji, naukowców, doktorantów i studentów do współpracy w dyscyplinie inżynierii środowiska i innych dziedzinach nauki kluczowych dla rozwoju innowacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.


W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  • Opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-promocyjnych z ofertą współpracy i aparaturową do promocji zagranicznej polskiej nauki w obszarze inżynierii środowiska
  • Opracowanie i uruchomienie aplikacji komputerowej w formie wirtualnej wizyty w laboratoriach Tech-Safe-Bio
  • Zorganizowanie staży naukowych w Instytucie w celu promocji możliwości współpracy dla 3 osób

 

 

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna