Informacyjna KAMPANIA społeczna 2020 AKTYWNI W PRACY

 

 
Wytyczne dotyczące promowania aktywności fizycznej wśród pracowników w różnym wieku

 

Przekaz do pracowników w wieku do 25 roku życia (charakterystyka: przeznaczają przerwy w pracy na odpoczynek, a aktywność fizyczną uprawiają dla zdrowia) - przerwy w pracy powinni przeznaczać na aktywny odpoczynek (odpoczynek od pracy przez ruch); traktują aktywność fizyczną jako działanie na rzecz własnego zdrowia, ale nie powinni zapominać, żeby wkomponować takie aktywne przerwy w plan pracy w ciągu dnia.

 

Przekaz do pracowników w wieku 26-35 lat (charakterystyka: preferują podejście work-life-flow - nie rozdzielają czasu na pracę od czasu na inne obowiązki/wolnego i uprawiają aktywność fizyczną dla lepszego samopoczucia i dla zdrowia) – muszą pamiętać o przerwach w pracy (w ciągu dnia), przeznaczanych na aktywność fizyczność; potrzeba budowania przyzwyczajeń ruchowych na co dzień oraz promowanie konieczności codziennej, nawet drobnej aktywności fizycznej.

 

Przekaz do pracowników w wieku 36-45 lat (charakterystyka: praca bez przerwy, aby potem mieć czas na inne rzeczy - często obowiązki domowe, a aktywność fizyczna dla lepszego samopoczucia) – należy promować wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i sposoby uprawiania takiej aktywności fizycznej nawet podczas pracy w domu; świadomie aranżować drobne przerwy na aktywność fizyczną.

 

Przekaz do pracowników w wieku 46-54 lat (charakterystyka: praca bez przerwy, aby potem mieć czas na inne rzeczy - często obowiązki domowe, a aktywność fizyczna z powodu odczuwanego bólu/drętwienia, dla lepszego samoopoczucia i dla zdrowia) - należy promować prozdrowotne ćwiczenia, także drobne przerwy w ciagu dnia, aby zmniejszyć odczuwany bólu i drętwienia (przede wszystkim pleców i karku).

 

Przekaz do pracowników w wieku 56 lat i więcej (charakterystyka: przerwy są przeznaczane przede wszystkim na aktywność fizyczną - w tym prace w ogrodzie, a aktywność fizyczna dla lepszego samopoczucia) - należy promować wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej osób starszych, prozdrowotne ćwiczenia, także drobne przerwy w ciagu dnia.


Wytyczne opracowano na podstawie wyników badania pt. „Praca zdalna w czasie koronowirusa - ergonomia, zdrowie i bezpieczeństwo pracy". Badanie zostało zrealizowany pomiędzy 23 kwietnia i 20 maja 2020 roku z użyciem ankiety internetowej utworzonej na platformie Google Forms. Jej kwestio¬nariusz składał się w sumie z 30 pytań dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia oraz ergonomii pracy, spośród których 12 dotyczyło kształtowania zdrowych warunków pracy oraz aktywności fizycznej osób pracujących w domu. Pytania miały charakter zamknięty lub częściowo zamknięty (respondenci mieli możliwość dopisania własnych propozycji odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe), jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na nielosowej próbie użytkowników Internetu, w tym mediów społecznościowych. Zastosowano celowy dobór próby z wykorzystaniem metody „kuli śnieżnej” (osoby pracujące zdalnie, które otrzymały zaproszenie do udziału w badaniu, zostały poproszone przez autorów badania o przekazanie kwestionariusza do innych, znajomych osób, które także pracują zdalnie). Link do ankiety był także dystrybuowany również przez media spo¬łecznościowe i stronę internetową www.ciop.pl. Ostatecznie kwestionariusz ankiety wypełniło 359 osób reprezentujących wszystkie grupy wiekowe.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach zadań służb państwowych V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

 
Aktualności KAMPANII

 

Od maja ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy" dotycząca promowania aktywności fizycznej osób pracujących, 
maj - grudzień 2020 r.