Informacyjna KAMPANIA społeczna 2020 AKTYWNI W PRACY

 

 
Działania CUPT

 

Działania Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w ramach kampanii:

 

CUPT wdraża Program Promocji Zdrowia. Celem Programu jest zwiększenie wiedzy oraz świadomości dotyczącej tego, jak należy dbać o swoje zdrowie, realizując zasady prozdrowotnego stylu życia. Jednym z działań Programu jest promowanie aktywności fizycznej, co świetnie wpisuje się w cele kampanii Aktywni w pracy.


CUPT będzie promować aktywny styl życia poprzez:

 

 1. Udostępnianie  pracownikom w komunikacji wewnętrznej (Intranecie):

  • materiałów z opisem ćwiczeń, które mogą wykonać w pracy,
  • filmików instruktażowych z ćwiczeniami polecanymi dla pracowników wykonujących pracę siedzącą przy monitorze,
  • filmów instruktażowych z krótkimi ćwiczeniami, które można wykonać „przy biurku” zachęcając w ten sposób do aktywnej przerwy w pracy,
  • artykułów promujących aktywny styl życia,
  • zapoznawanie pracowników z zaleceniami WHO dotyczącymi aktywności fizycznej.

 2. Zachęcanie pracowników do korzystania ze schodów zamiast z windy (plakaty na powierzchni biurowej).

 3. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku również po pracy, poprzez udostępnianie informacji o darmowych treningach on-line dostępnych w Internecie.

 

 
Aktualności KAMPANII

 

Od maja ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy" dotycząca promowania aktywności fizycznej osób pracujących, 
maj - grudzień 2020 r.