Informacyjna KAMPANIA społeczna 2020 AKTYWNI W PRACY

 

 
Działania SFD S.A.

 

Działania SFD S.A. w ramach kampanii
 

 

 1. Zatrudnienie Specjalisty ds. wellbeing - pracownica SFD S.A. (ma uprawnienia do prowadzenia zajęć jogi) prowadzi darmowe zajęcia z jogi w specjalnie przygotowanej salce.

 2. Motywowanie pracowników do aktywności fizycznej - Prezes firmy motywuje pracowników do aktywności fizycznej wysyłając dedykowane maile.

 3. Mecze piłki nożnej dla pracowników – połączenie sportu i integracji.

 4. Wspólne wyjazdy na kajaki (w okresie wiosenno-letnik) oraz na narty (w okresie zimowym).

 5. Karty Multisport dla pracowników - w okresie letnim konkurs z nagrodami dla najaktywniej ćwiczących osób.

 6. Udostępnienie pracownikom fotela do masażu – obecnie w dziale kadr, ale niebawem zapewnienie specjalnego pokoju gdzie pracownicy będą mogli swobodniej z niego korzystać.

 7. Zakup piłek do siedzenia dla pracowników – zorganizowanie dodatkowo miejsca, gdzie pracownicy mogą na nich też poćwiczyć w przerwie.

 8. Publikowanie treści na temat aktywności fizycznej pracowników w firmowym intranecie - zamieszczanie filmików z ćwiczeniami.

 9. We wrześniu – „Dzień zdrowia” – zaplanowano m.in. sprawdzanie składu masy ciała, nawilżenia skóry, soki dla pracowników, wykłady na temat aktywności w pracy.

 10. Pracownicy dojeżdżają na rowerach do pracy.

 11. Publikowanie na stronie internetowej firmy artykułów z zakresu promocji zdrowia:
 12. Publikowanie na stronie internetowej materiałów z zakresu promocji zdrowia, m.in.:

 

 
Aktualności KAMPANII

 

Od maja ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy" dotycząca promowania aktywności fizycznej osób pracujących, 
maj - grudzień 2020 r.