Informacyjna KAMPANIA społeczna 2020 AKTYWNI W PRACY

 

 
Działania IPB

Działania Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego IPB Sp. z o.o.

w ramach kampanii:


 

 

PROGRAM MOTYWACYJNY AKTYWNIE DO PRACY

W okresie lipiec-wrzesień 2020 r. przeprowadzono program Aktywnie do pracy promujący zdrowy sposób dojazdu do pracy – mianowicie rowerem. Na początku pracownika zostali wyróżnieni Pracownicy z największą ilością kilometrów oraz ilością dojazdów do pracy rowerem. Wyróżnieni Pracownicy otrzymali list gratulacyjny oraz bon upominkowy do jednej z sieci sklepów sportowych.


INFORMACJE PROMUJĄCE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
W miesiącach kampanii Pracownicy cyklicznie otrzymywali informacje e-mailowe promujące aktywność fizyczną.

 

INFORMACJE PROMUJĄCE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
W miesiącach kampanii na profilu FB naszej Firmy cyklicznie publikowane były informacje promujące zdrowy i aktywny tryb życia.

 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POZA MIEJSCEM PRACY
Zorganizowano wspólne wycieczki rowerowe Pracowników Spółki promujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu: 

 

SPONSORING LOKALNYCH IMPREZ SPORTOWYCH 

Podobnie jak w przypadku naszego nocnego biegu na 5 km, tak i w tym przypadku mieliśmy ograniczone możliwości z uwagi na brak takich imprez. Jednakże udało nam się wesprzeć organizację Biegu Grand Prix Granicy Warmii i Mazur - Wólka Orłowska 2020, zaplanowanego na 7 listopada 2020 r. oraz II Niepodległościowego Biegu Gregoroviusa w Nidzicy, zaplanowanego na dzień 11.11.2020 r. Według naszych informacji na dzień dzisiejszy (22.10.2020 r.) obydwa biegi mają się odbyć.


opracował: Marcin Kopera
Iława, dnia 22.10.2020 r.

 

 

 
Aktualności KAMPANII

 

Od maja ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy" dotycząca promowania aktywności fizycznej osób pracujących, 
maj - grudzień 2020 r.