Informacyjna KAMPANIA społeczna 2020 AKTYWNI W PRACY

 

 
Kierunki i formy realizacji działań kampanii

 

KIERUNKI I FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ KAMPANII

 

Główne kierunki działań kampanii społecznej pn. „Aktywni w pracy”:

 1. Promowanie wśród przedstawicieli przedsiębiorstw, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej aktywności fizycznej jako czynnika wpływającego pozytywnie na zdrowie oraz jakość życia

 2. Promowanie wśród pracodawców programów umożliwiających pracownikom włączanie aktywności fizycznej w codzienny lub tygodniowy plan działań w miejscu pracy

 3. Promowanie programów promocji zdrowia w miejscu pracy  

 4. Aktywne włączanie pracowników w tworzenie programów promocji zdrowia w przedsiębiorstwach poprzez przeprowadzanie ankiet i sondaży dotyczących ich oczekiwań w tym zakresie

 5. Zachęcanie pracowników do podejmowania aktywności fizycznej w drodze pracy oraz z pracy

 6. Promowanie w mediach i w przestrzeni publicznej aktywnego stylu życia

 7. Budowanie pozytywnej postawy społecznej wobec aktywności fizycznej w pracy oraz w życiu pozazawodowym.


 

Proponowane formy realizacji działań kampanii społecznej pn. „Aktywni w pracy”:

 1.  Konferencje i seminaria (w tym wideospotkania) dla przedstawicieli przedsiębiorstw, służące wymianie dobrych praktyk z zakresu promowania zdrowia i aktywności fizycznej

 2. Zajęcia praktyczne (np. Warsztaty, warsztaty on-line, spotkania on-line z trenerami sportowymi i rehabilitantami) i szkolenia (w tym szkolenia on-line, webinaria) dla przedstawicieli przedsiębiorstw oraz członków ich rodzin, służące promowaniu zdrowej i prozdrowotnej aktywności fizycznej

 3. Konkursy i rywalizacje dla przedstawicieli przedsiębiorstw, zachęcające do podejmowania aktywności fizycznej  w pracy i czasie wolnym od pracy

 4. Imprezy plenerowe (np. Zajęcia sportowe w plenerze, wirtualne biegi) dla przedstawicieli przedsiębiorstw i członków ich rodzin, zachęcające do aktywnego spędzania wolnego czasu

 5. Upowszechnianie w mediach i w przestrzeni publicznej tematyki kampanii i jej materiałów

 6. Inne autorskie działania partnerów kampanii.

 

 
Aktualności KAMPANII

 

Od maja ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy" dotycząca promowania aktywności fizycznej osób pracujących, 
maj - grudzień 2020 r.