Informacyjna KAMPANIA społeczna 2020 AKTYWNI W PRACY

 

 
Sitting is the new smoking?

 

Czy w XXI wieku „sitting is the new smoking” (siedzenie to nowe palenie)?

Współczesne pokolenie nazywane jest POKOLENIEM TRZECH KRZESEŁ:
fotela w domu, krzesła biurowego i fotela samochodowego.


Na początku 2019 roku w American Journal of Epidemiology ukazało się podsumowanie badania kohortowego dotyczącego wpływu aktywności fizycznej na ograniczenie zagrożeń dla zdrowia, wynikających z siedzącego trybu życia.
Z przedstawionych wyników można wnioskować, że zamiana zaledwie 30 minut siedzenia na aktywność fizyczną o dowolnej intensywności lub czasie trwania zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci nawet o 35%. Autorzy badania podkreślają znaczenie ruchu dla zdrowia - niezależnie od jego intensywności lub ilości czasu spędzonego na poruszaniu się.

 

W badaniu wzięło udział 7 999 osób w wieku 45 lat i starszych (grupa kohortowa – uczestnicy krajowego dochodzenia w sprawie różnic rasowych i regionalnych w udarze w latach 2009–2013). Osoby te nosiły monitory aktywności przez co najmniej 4 dni, aby rejestrować aktywność fizyczną (ilość i intensywność) w ciągu dnia (gdy nie spali). Badacze sporządzili tabelę dotyczącą wskaźnika zgonów w grupie kohortowej do 2017 r. Na podstawie tych danych oszacowali, w jaki sposób zamiana czasu spędzonego na siedzeniu na czas aktywności fizycznej wpłynie na ryzyko przedwczesnej śmierci.

Badanie wykazało, że zastąpienie zaledwie 30 minut siedzenia aktywnością fizyczną o niskiej intensywności obniżyłoby ryzyko przedwczesnej śmierci o 17% - co stanowi istotny statystycznie spadek. Zamiana tej samej ilości siedzenia na aktywność umiarkowaną do energicznej byłaby dwa razy bardziej skuteczne, zmniejszając ryzyko przedwczesnej śmierci o 35%. Naukowcy odkryli również, że korzyści zdrowotne przynosiły nawet krótkie aktywności,  trwające zaledwie minutę lub dwie.

W ciągu dnia powinniśmy więc znaleźć czas nawet na drobne aktywności fizyczne. Pomocne mogą być nawet krótkie spacery (nawet do ekspresu do kawy) lub szybkie rozciąganie się co pół godziny. Dwie minuty ćwiczeń co pół godziny to około 30 minut w ciągu ośmiogodzinnego dnia roboczego.

Zdaniem autorów badania „jeśli twoja praca lub styl życia wymaga dużo siedzenia, możesz zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci poruszając się częściej - tak długo, jak chcesz i na ile pozwala na to twoja zdolność, bez względu na to, czy oznacza to 1 godzinę zajęć o wysokiej czy niższej intensywności, takich jak choćby chodzenie”.


Przeczytaj cały artykuł:
Diaz K.M., Duran A.T., Colabianchi N., Judd S.E., Howard V.J., Hooker P.H. (2019). Potential Effects on Mortality of Replacing Sedentary Time With Short Sedentary Bouts or Physical Activity: A National Cohort Study, “American Journal of Epidemiology”, vol. 188, nr 3, s. 537–544
 
Aktualności KAMPANII

 

Od maja ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy" dotycząca promowania aktywności fizycznej osób pracujących, 
maj - grudzień 2020 r.