Informacyjna KAMPANIA społeczna 2020 AKTYWNI W PRACY

 

 
Aktywność fizyczna w miejscu pracy

 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W MIEJSCU PRACY

 

Dlaczego aktywność fizyczna?

 

Odpowiedź jest prosta. Odpowiednia i regularna aktywność fizyczna jest jednym z najskuteczniejszych i niewymagających wkładu finansowego sposobów poprawy swojego zdrowia psychicznego i fizycznego. Coraz więcej jest dostępnych dowodów świadczących o jej znaczeniu w zapobieganiu wielu chorobom cywilizacyjnym, takim jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna i zawał serca, cukrzyca, otyłość, osteoporoza, a także choroby nowotworowe, w tym raka jelita grubego, piersi i płuc.

 

Nie należy również zapominać o korzyściach z jej podejmowania związanych z poprawą samopoczucia, łatwiejszym radzeniem sobie ze stresem, poprawą sprawności umysłu w zakresie pamięci krótkotrwałej, a także poprawą jakości snu.

 

Dlaczego w miejscu pracy?

 

Środowisko pracy jest szczególnym miejscem do prowadzenia i utrwalania działań promujących zdrowy styl życia z wielu powodów. Przede wszystkim, ze względu na skupianie osób różnych pod względem społeczno-demograficznym (w aspekcie wieku, stopnia wykształcenia, statutu rodzinnego) oraz ilość czasu poświęcanego pracy (z badań EUROFOUND wynika, że więcej niż 1 na 3 Polaków spędza w pracy dłużej niż 40 godzin tygodniowo).

 

Dodatkowo, według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (2008 r.) pracodawca powinien stworzyć takie środowisko pracy, które będzie sprzyjało podejmowaniu aktywności fizycznej (Wytyczne UE z 10 października 2008 r. dotyczące aktywności fizycznej, Bruksela 2008).

 

Wyróżnienie w 14. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Praca a czas wolny”
(autor: Jacek Bieńkowski)

 

 
Aktualności KAMPANII

 

Od maja ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy" dotycząca promowania aktywności fizycznej osób pracujących, 
maj - grudzień 2020 r.