Cennik
Cennik

 

Koszt usługi – 150,00 zł brutto

 

Do badania należy przystąpić wypoczętym. 48 godzin przed badaniem nie wolno spożywać alkoholu lub innego środka psychoaktywnego. W przypadku używania okularów bądź soczewek kontaktowych należy zabrać je ze sobą. Na badanie należy się zgłosić z dowodem osobistym, prawem jazdy (jeśli jest posiadane) oraz skierowaniem na badanie, jeśli takie zostało wystawione.

 

Badanie obejmuje rozmowę z psychologiem, a także wykonanie testów psychologicznych papierowych oraz aparaturowych. Czas trwania badania zależy od jego rodzaju i tempa pracy badanego. Zazwyczaj trwa ono około jednej godziny i nie powinno przekroczyć dwóch godzin.

                                  
Każdy kierowca otrzymuje - poza orzeczeniem - szczegółową informację o wynikach swoich badań oraz o posiadanych predyspozycjach do kierowania pojazdem.

Pracownicy Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy posiadają uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu (prowadzenie badań i wydawanie orzeczeń) na podstawie wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów w zakresie psychologii transportu prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Uprzejmie prosimy, aby przed przystąpieniem do badań, osoba badana lub firma kierująca osobę na badanie dokonała wpłaty na rachunek bankowy Instytutu w Banku PEKAO S.A.  95 1240 6247 1111 0000 4975 9963