01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Działalność naukowa

Działalność naukowa

Program Wieloletni 2020-2022
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”- V etap

Etap V Programu stanowi kontynuację programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r. do realizacji w latach 2008-2010, etap II uchwałą nr 154/2010 Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. do realizacji w latach 2011-2013, etap III uchwałą nr 126/2013 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. do realizacji w latach 2014-2016, a etap IV uchwałą nr 203/2015 Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. do realizacji w latach 2017-2019.

Więcej informacji
Program Wieloletni 2020-2022
Zestawienie zadań
V Etapu Programu Wieloletniego (2020-22)
Terminarz seminaryjnych posiedzeń odbioru projektów
i zadań V etapu PW
Program Wieloletni 2017-2019
Zestawienie zadań
IV Etapu Programu Wieloletniego (2017-19)
Program Wieloletni 2014-2016
Zestawienie zadań
III Etapu Programu Wieloletniego (2014-16)

Z inicjatywy i pod kierownictwem naukowym Pani prof. dr hab. med. Danuty KORADECKIEJ, opracowano
w CIOP-PIB i wydano w roku 2020 nakładem wydawnictwa CRC Press / Taylor & Francis serię 12 monografii naukowych pn. "Occupational Safety, Health and Ergonomics: Theory and Practice"

Etyka
Badań Naukowych
Monografie

ZOBACZ TEŻ

TECH-SAFE-BIO