Działalność naukowa

Program Wieloletni 2023-2025
„RZĄDOWY PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY – VI ETAP

Program wieloletni pn. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap,
okres realizacji: lata 2023–2025, stanowi kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r. i zrealizowany w latach 2008–2010, etap II – uchwałą nr 154/2010 Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. i zrealizowany w latach 2011–2013, etap III – uchwałą nr 126/2013 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. i zrealizowany w latach 2014–2016, etap IV – uchwałą nr 203/2015 Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. i zrealizowany w latach 2017–2019, etap V – uchwałą nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. do realizacji w latach 2020–2022.

Więcej informacji

Seria monografii naukowych

Z inicjatywy i pod kierownictwem naukowym Pani prof. dr hab. med.
Danuty KORADECKIEJ, opracowano w CIOP-PIB i wydano w roku 2020 nakładem wydawnictwa CRC Press / Taylor & Francis serię 12 monografii naukowych
pn. "Occupational Safety, Health and Ergonomics: Theory and Practice"

Seria monografii naukowych pn. „Occupational Safety, Health, and Ergonomics: Theory and Practice”