01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Działalność naukowa

Działalność naukowa

Program Wieloletni 2017-2019
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”- IV etap

Etap IV programu wieloletniego stanowi kontynuację programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa
i warunków pracy”, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r. do realizacji w latach 2008-2010, etap II uchwałą nr 154/2010 Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r.
do realizacji w latach 2011-2013, a etap III uchwałą nr 126/2013 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r.
do realizacji w latach 2014-2016.

Więcej informacji
Program Wieloletni 2017-2019
Zestawienie zadań
IV Etapu Programu Wieloletniego (2017-19)
Program Wieloletni 2014-2016
Zestawienie zadań
III Etapu Programu Wieloletniego (2014-16)

Powołanie Pani prof. dr hab. med.
Danuty KORADECKIEJ
na stanowisko Dyrektora
CIOP-PIB

Etyka
Badań Naukowych
Monografie

ZOBACZ TEŻ

TECH-SAFE-BIO