Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2009-07-31

Znak: CE/ZP-8/2009

 

OGŁOSZENIE  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku i wydrukowanie technikami poligraficznymi pięciu pozycji materiału edukacyjnego pn. "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy", w formie książek, zgodnie z SIWZ znak: CE/ZP-8/2009

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowanie do druku i wydrukowanie technikami poligraficznymi pięciu pozycji materiału edukacyjnego pn. „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”, w formie książek, zgodnie z SIWZ znak: CE/ZP-8/2009, przeprowadzone w trybie „zapytanie o cenę” na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem oferty:

Zakładu Usług Poligraficznych „HARO” W. Hadała, R. Pawłowski S.c. - na kwotę brutto 55.998,00 zł.,

która zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w SIWZ (cena) uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100.

Pozostałe oferty:A. Ergo Eko Era Maria Skoczek Al. Jerozolimskie 159/2702-326 Warszawa