Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2009-06-05
Znak: TA/ZP-3/2009

OGŁOSZENIE wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr TA/ZP-3/2009.


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz jego instalację, skonfigurowanie i przetestowanie w siedzibie Zamawiającego zgodnie z SIWZ znak: TA/ZP-3/2009, przeprowadzone w trybie „przetarg nieograniczony”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zakończono wyborem ofert:

w Grupie 1 oferta nr 6 Komputronik S.A. na kwotę brutto 17.084,88 zł
w Grupie 2 oferta nr 2 Prima Telecom Sp. z o.o. na kwotę brutto 28.450,40 zł
w Grupie 3 oferta nr 5 Vecto Sp. z o.o. na kwotę brutto 87.943,70 zł
w Grupie 4 oferta nr 2 Prima Telecom Sp. z o.o na kwotę brutto 20.862,00 zł
w Grupie 5 oferta nr 5 Vecto Sp. z o.o. na kwotę brutto 17.510,66 zł
w Grupie 6 oferta nr 5 Vecto Sp. z o.o. na kwotę brutto 29.994,92 zł
w Grupie 7 oferta nr 3 JustTech
Justyna Maryniowska
na kwotę brutto 9.315,09 zł

które zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w SIWZ (cena) uzyskały najwyższą ilość punktów, tj. 100.

Oferty firm uzyskały następujące ilości punktów:

1) Rynek 13
D. Krzysiek, J. Piasecki Sp.j.

50-265 Wrocław,
pl. Gen. J. Bema 29
w G 7 na kwotę brutto 9.890,54 – pkt 94
2) Prima Telecom Sp. z o.o.
02-724 Warszawa,
Al. Wołodyjowskiego 59
w G 1 na kwotę brutto 17.714,40 - pkt 96
w G 2 na kwotę brutto 28.450,40 - pkt 100
w G 3 na kwotę brutto 91.561,00 - pkt 96
w G 4 na kwotę brutto 20.862,00 - pkt 100

3)

JustTech
Justyna Maryniowska

21-030 Motycz,
Motycz 232a

w G 7 na kwotę brutto 9.315,09 - pkt 100
4) Apex System Sp. z o.o.
00-108 Warszawa,
ul. Zielna 39
w G 7 na kwotę brutto 10.029,62 - pkt 93
5) Vecto Sp. z o.o.
02-791 Warszawa,
ul. Meander 7 m 26
w G 1 na kwotę brutto 19.742,04 - pkt 86
w G 2 na kwotę brutto 29.458,12 - pkt 97
w G 3 na kwotę brutto 87.943,70 - pkt 100
w G 4 na kwotę brutto 23.058,12 - pkt 90
w G 5 na kwotę brutto 17.510,66 - pkt 100
w G 6 na kwotę brutto 29.994,92 - pkt 100

6)

Komputronik S.A.

60-003 Poznań,
ul. Wołczyńska 37
dział klientów biznesowych:
02-674 Warszawa,
ul. Marynarska 21

w G 1 na kwotę brutto 17.084,88 – pkt 100
w G 5 na kwotę brutto 20.503,32 - pkt 85
w G 7 na kwotę brutto 10.443,20 - pkt 89