Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NA/ZP-6/2017, 2017-07-12; Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury do pomiarów i wizualizacji pola akustycznego.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę aparatury do pomiarów i wizualizacji pola akustycznego.

Warszawa, dnia 12.07.2017 r.

Nr sprawy: NA/ZP-6/2017

Nr ogłoszenia: 549312-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania