Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-9/2016, 2016-11-29; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Warszawa, dnia 29.11.2016 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-9/2016

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania