Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-64/2015, 2015-10-23; Przetarg nieograniczony na dostawę wagi analitycznej oraz wag osobowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wagi analitycznej oraz wag osobowych

Warszawa, dnia 23.10.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-64/2015

Nr ogłoszenia: 155131 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o Wyniku postępowania