Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-57/2015, 2015-10-07; Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do pomiarów i wizualizacji pola akustycznego źródeł dźwięku

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę urządzeń do pomiarów i wizualizacji pola akustycznego źródeł dźwięku

Warszawa, dnia 07.10.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-57/2015

Nr ogłoszenia: 146469 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania