Public orders
List
Description
Announcement Result
EZ/ZP-53/2015, 2015-10-02; Postępowanie w trybie z wolnej ręki na na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (budynek CIOP-PIB oraz budynek laboratoryjny TECH-SAFE-BIO) w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na postępowanie w trybie z wolnej ręki na na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (budynek CIOP-PIB oraz budynek laboratoryjny TECH-SAFE-BIO) w Warszawie

Warszawa, 02.10.2015

Case number: EZ/ZP-53/2015

Announcement number:

Informacja o wyniku postępowania