Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-48/2015, 2015-07-14; Przetarg nieograniczony na dostawę miernika czasu zaniku ładunku elektrostatycznego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę miernika czasu zaniku ładunku elektrostatycznego

Warszawa, dnia 14.07.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-48/2015

Nr ogłoszenia: 104173 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wynik postępowania