Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-44/2015, 2015-06-29; Przetarg nieograniczony na dostawę mikrowagi i wagi laboratoryjnej

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę mikrowagi i wagi laboratoryjnej

Warszawa , dnia 29.06.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-44/2015

Nr ogłoszenia: 95401 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania