Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-34/2015, 2015-06-10; Przetarg nieograniczony na dostawę komór laminarnych i dygestoriów

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę komór laminarnych i dygestoriów

Warszawa, dnia 10.06.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-34/2015

Nr ogłoszenia: 84399 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Zmiana terminu składania ofert
Informacja o wyniku postępowania