Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-11/2015, 2015-06-03; Przetarg nieograniczony na dostawę mebli

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę mebli.

Warszawa, dnia 03.06.2015 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-11/2015

Nr ogłoszenia: 81879 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 1 i 2
Informacji o wyniku postępowania