Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-27/2015, 2015-05-29; Przetarg nieograniczony na dostawę pompy ssącej i aspiratorów z wyposażeniem

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę pompy ssącej i aspiratorów z wyposażeniem.

Warszawa, dnia 29.05.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-27/2015

Nr ogłoszenia: 129220 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania