Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-25/2015, 2015-05-26; Postępowanie w trybie z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji polegającej na modernizacji przyłącza kanalizacji ogólnospławnej wraz z instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod dziedzińcem wewnętrznym oraz modernizacji ogrodzenia i nawierzchni drogowej w/w dziedzińca budynku CIOP-PIB, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na postępowanie w trybie z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji polegającej na modernizacji przyłącza kanalizacji ogólnospławnej wraz z instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod dziedzińcem wewnętrznym oraz modernizacji ogrodzenia i nawierzchni drogowej w/w dziedzińca budynku CIOP-PIB, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

Warszawa, dnia 26.05.2015 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-25/2015

Nr ogłoszenia:

Informacja o wyniku postępowania