Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-24/2015, 2015-05-13; Przetarg nieograniczony na dostawę słuchawek pomiarowych i wzmacniacza

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę słuchawek pomiarowych i wzmacniacza

Warszawa, dnia 13.05.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-24/2015

Nr ogłoszenia: 68469 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Informacja o unieważnieniu postępowania