Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-6/2015, 2015-02-17; Przetarg nieograniczony na modernizację sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na na modernizację sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi

Warszawa, dnia 17.02.2015 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-6/2015

Nr ogłoszenia: 20913-2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ
Informacja o wyniku postępowania