Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-3/2015, 2015-01-23; Przetarg nieograniczony na dostawę spektrometrów

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę spektrometrów

Warszawa, dnia 23.01.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-3/2015

Nr ogłoszenia: 10175-2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania