Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
CE/ZP-7/2014 2014-09-03; Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie materiałów edukacyjnych

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie materiałów edukacyjnych

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie materiałów edukacyjnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Warszawa, dnia 03.09.2014 r.

Nr sprawy: CE/ZP-7/2014

Nr ogłoszenia:

Informacja o wyniku postępowania...