Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-4/2014, 2014-04-03. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę samochodu osobowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę samochodu osobowego

Warszawa, dnia 03.04.2014 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-4/2014

Nr ogłoszenia: 72095 - 2014

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Wyjaśnienia dla wykonawców
Ogłoszenie nr 76475-2014 o zmianie ogłoszenia nr 72095-2014