Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-13/2017, 2017-11-23; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Warszawa, dnia 23.11.2017 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-13/2017

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania