Informacyjna KAMPANIA społeczna 2019 - Moda na bezpieczeństwo

 

 
Litex PROMO Sp. z o.o.

Program Litex PROMO Sp. z o.o. skierowany do pracowników

W ramach kampanii społecznej MODA NA BEZPIECZEŃSTWO firma Litex PROMO Sp. z o.o. prowadził program, którego celem jest zachęcenie pracowników do zwracania uwagi oraz zgłaszania zagrożeń spotykanych w pracy oraz w życiu prywatnym. Program jest realizowany w formie konkursu, a dla trzech pracowników z pierwszych miejsc Zarząd Spółki ufunduje nagrody rzeczowe.


 
AKTUALNOŚCI Kampanii

 

Ogólnopolska kampania społeczna na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa w pracy
i życiu pozazawodowym człowieka
pn. "Moda na bezpieczeństwo"
marzec - grudzień 2019 r.

 

Plakat wyróżniony w 17. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Kultura pracy”.

Autor: Artur Mytnik