Projekt rozporządzenia zmiany 2018 r.

 

Nadtlenki organiczne – projekt rozporządzenia zmiany 2018 r.

W związku z przygotowaniem i rozpoczęciem procesu legislacyjnego informacje dotyczące obecnego postępu są dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318657


Konferencja uzgodnieniowa została zaplanowana na 12 marca 2019 r.