ZGŁOSZENIE NA SEMINARIUMSeminarium regionalne – woj. opolskie:

„Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach
oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”


Opole, 21 lutego 2019 r.,

Dane osoby zgłaszającej udział w seminarium:

Prosimy wypełnić poniższy formularz i nacisnąć przycisk Wyślij.
Pola oznaczone "*" są obowiązkowe.

Imię*:
Nazwisko*:
Stanowisko służbowe*:
Firma*:
Wydział:
Dział:
Ulica*:
Numer domu*:
Numer mieszkania:


Kod pocztowy*: Miejscowość*:

Telefon*: Fax:

E-mail*:
* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Partnerstwo projektu: Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni (lider), Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy, PBS sp. z o.o. z Sopotu (zgodnie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)) w celach związanych z organizacją seminarium.
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Partnerstwo projektu: Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni (lider), Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy, PBS sp. z o.o. z Sopotu, w celach promocyjnych związanych z organizacją seminarium. Zgoda dotyczy fotografii wykonanych w trakcie seminarium przedstawiających jej uczestników i obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych projektu.

Kontakt:
Agnieszka Szczygielska tel: 22/623 36 86

Udział w Seminarium jest bezpłatny


UWAGA: Przycisk Wyślij jest nieaktywny do momentu wypełnienia wszystkich pól oznaczonych "*".