Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy
 
KONFERENCJE REGIONALNE - FOTORELACJA

 

Konferencje regionalne pn. „Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” - praktyczne narzędzia dla pracodawców zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami"

 

1 października - 7 listopada 2019

 

FOTORELACJA

Katowice - 10 października 2019

 

Olsztyn - 10 października 2019

 

Kraków - 9 października 2019

 

Gdańsk - 9 października 2019

 

Kielce - 8 października 2019

 

Bydgoszcz - 8 października 2019

 

Opole - 3 października 2019

 

Wrocław - 2 października 2019

 

Łódź  - 1 października 2019