Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy
 
ErgoON - projektowanie

ErgoON – projektowanie

(narzędzie komputerowe wspomagające projektowanie i interaktywną ocenę przydatności potencjalnych zmian na symulowanym w środowisku wirtualnym stanowisku pracy biurowej wraz z biblioteką elementów wirtualnego środowiska pracy).

 

Opracowana została interaktywna aplikacja wykorzystująca techniki rzeczywistości wirtualnej do tworzenia wirtualnego środowiska pracy biurowej wraz z biblioteką elementów wirtualnego środowiska pracy (krzesła, fotele, stoły, komputery, monitory, ściany, itp.). Po założeniu gogli rzeczywistości wirtualnej aplikacja umożliwia ustalenie położenia i orientacji w trójwymiarowej przestrzeni elementów wirtualnego środowiska pracy biurowej. Następnie osoba zanurzona w środowisku wirtualnym może sprawdzić czy jest możliwe w sposób dla niej wygodny sięgać do różnych przedmiotów oraz czy są one dostatecznie dobrze widoczne.

Aplikacja umożliwia przeprowadzenie interaktywnej symulacji uproszczonego procesu pracy na jeszcze nieistniejącym stanowisku pracy, co będzie przydatne na etapie projektowania stanowiska pracy, lub podczas oceny potencjalnych zmian w już istniejącym stanowisku pracy. Ocena potencjalnych zmian przed ich wprowadzeniem zmniejszy ryzyko nietrafionych inwestycji i pozwoli wybrać rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnych ON.

 

Aplikacja ErgoON – projektowanie:

 

Wersja na komputery z systemem Windows        pobierz

Uwaga: Aby uruchomić aplikację na komputerze z systemem Windows należy należy pobrać spakowany plik aplikacji "Edytor_v0-11_Desktop.zip", po czym rozpakować go do domyślnego katalogu "Edytor_v0-11_Desktop", a następnie po wejściu do ww. katalogu aplikacji należy kliknąć dwukrotnie na plik „ErgoON Edytor.exe”. Po uruchomieniu aplikacji wciskamy przycisk „Rozpocznij od zera” i postępujemy zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.