Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy
 
ErgoON - kalkulator korzyści

ErgoON - kalkulator korzyści

 

Interaktywny kalkulator korzyści umożliwia obliczenie środków finansowych, które uzyska pracodawca w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Ma on formę aplikacji internetowej i mobilnej (Android, iOS) z opcją przechowywania rejestrowanych danych. Polski system wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych oferuje szeroki wachlarz zachęt finansowych związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Kalkulator umożliwia sprawdzenie z którego narzędzia Pracodawca będzie mógł skorzystać oraz w jakiej wysokości pomoc może być uzyskana. W związku z tym kalkulator wymaga podania informacji o pracodawcy oraz o nowym pracowniku, na podstawie których przedstawia obliczenia, m.in.: wpłaty na PFRON, kwoty dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, kwoty refundacji zatrudnienia asystenta, kwoty refundacji wyposażenia stanowiska pracy, kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej.