Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy
 
ErgoON - kalkulator korzyści

ErgoON - kalkulator korzyści

 

Interaktywny kalkulator korzyści umożliwia obliczenie środków finansowych, które uzyska pracodawca w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Ma on formę aplikacji internetowej i mobilnej (Android, iOS) z opcją przechowywania rejestrowanych danych. Polski system wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych oferuje szeroki wachlarz zachęt finansowych związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Kalkulator umożliwia sprawdzenie z którego narzędzia Pracodawca będzie mógł skorzystać oraz w jakiej wysokości pomoc może być uzyskana. W związku z tym kalkulator wymaga podania informacji o pracodawcy oraz o nowym pracowniku, na podstawie których przedstawia obliczenia, m.in.: wpłaty na PFRON, kwoty dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, kwoty refundacji zatrudnienia asystenta, kwoty refundacji wyposażenia stanowiska pracy, kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej.

 

Aplikacja ErgoON - kalkulator korzyści:

 

Wersja na przeglądarkę internetową

 

Wersja na smartfony z systemem Android        pobierz

Uwaga: Aby uruchomić aplikację na smartfonach z systemem Android należy pobrać plik aplikacji "Kalkulator_v0-25_Android.apk" na smartfon a następnie należy go uruchomić, w celu instalacji aplikacji na smartfonie.

 

Wersja na komputery z systemem Windows        pobierz

Uwaga: Aby uruchomić aplikację na komputerze z systemem Windows należy pobrać spakowany plik aplikacji "Kalkulator_v0-25_Desktop.zip", po czym rozpakować go do domyślnego katalogu "Kalkulator_v0-25_Desktop", a następnie po wejściu do ww. katalogu aplikacji należy kliknąć dwukrotnie na plik „ErgoON Kalkulator.exe”.